Уважаеми клиенти,

можете да се свържете с нас на телефон/факс: 02 855 1999,
GSM: 0879 436 213, 0878 436 213
или да ни пишете на e-mail:
apr@apr-bg.com

Адресът ни е: 1618 София, ул. Пчела 6, офис 1.

 

 

АПР ООД
ул. Пчела 6
1618 София
Тел.: 02 855 1999

 

 

АПР ООД
Апаратура и консумативи за клинична лаборатория