EasyBloodGas Спецификации

 

Вид проба:

пълна кръв

Обем на пробата:

100 µL спринцовка, 75 µL капилярка

 

 

Измервани параметри

 

pH

6.900 - 7.900 pH units

PCO2

8.0 - 150.0 mmHg

PO2

10 - 700 mmHg

Изчислявани параметри

 

pH (T) (температурно коригирано pH)

 

PCO2 (T) (температурно коригирано PC02)

 

PO2 (T) (температурно коригирано P02)

 

TCO2 (Тотален въглероден диоксид)

0  - 50 mmol/L

HCO3- (Бикарбонати)

0  - 50 mmol/L

BEb (Излишък на основи в кръвта)

-25.0 to 25.0 mmol/L

BEecf (Излишък на основи в извънклетъчна течност)

-25.0 to 25.0 mmol/L

SBC (Стандартни бикарбонати)

0  - 50 mmol/L

%SO2c (O2 сатурация изчислена при нормално P50)

40.0 - 100.0 %

A-aDO2 (Алвеоларно-артериален O2 градиент)

0  - 700 mmHg

RI (Респираторен индекс)

0.0 - 70.0

Въвеждани параметри

 

Температура на пациента

5 – 45OC

Хемоглобин

30 - 300 g/L

FIО2 (процент на вдишвания кислород)

10 - 100%

Идентификация на пациента

14 цифри

Идентификация на оператора

14 цифри

Време на взимане на пробата

(00:00)

Температурен контрол на пробите:

37oC ± 0.2oC

Условия на работната среда:

15  - 300C (59-860F), 500 - 800 mmHg (max 15 PSI), 5 - 85% влажност, без кондензации

атмосферен въздух (21% О2)

Време за анализ:

125 s

Съхранение на данни:

64 проби на пациенти с идентификация на оператора, на пациента, дата и час. QC – до 30 резултата за всяко ниво (1, 2, 3)

Видове калибрации:

Автоматична или при нужда

Входно/изходни устройства:

Цифрова клавиатура, графичен дисплей, 27-колонен принтер с термохартия, вход за barcode четец, RS-232 компютърен интерфейс

Размер & тегло:

37cm x 32cm x 18cm (Ш х В х Д)

7.3kg с модул за реактиви

Обратно към EasyBloodGas...

 

 

 

 

 

АПР ООД
ул. Пчела 6
1618 София
Тел.: 02 855 1999

 

 

АПР ООД
Апаратура и консумативи за клинична лаборатория