- Приложим за всякакъв вид микроелайза тестове
- Автоматично придвижване на стриповете

- Възможност за използване на чупещи се, единични и двойни

  стрипове. Носачът е в две разновидности
– за 3x12 чупещи се стрипове и 3x8 за стандартни стрипове.
- Бихроматична оптика. Четири филтъра стандартно включени –
  405, 450, 492, 630 nm. Допълнителни 6 филтъра са налични на

  стандартна цена
- Лесен за употреба с вграден графичен принтер.
- Софтуер за изработване на калибрационни криви с един или
  повече стандарти, регресия и разнообразни cutoff възможности
- Памет за над 50 теста
 

 

- Автоматично придвижване на цялата плака.
- Бихроматична оптика с четири филтъра – 405, 450, 492, 630 nm.
  Допълнителни 6 филтъра са налични на стандартна цена.
- Извършваните изчисления включват регресия, изработване на

  стандартна крива и определяне на cutoff абсорбция

- Памет за над 50 теста
- Паралелен и сериен изход
- Работи с или без компютър. Предлага се опционален комплект
  за свързване към персонален компютър.
 

 

 

  Помощна апаратура

 

 

 

АПР ООД
ул. Пчела 6
1618 София
Тел.: 02 855 1999

 

 

АПР ООД
Апаратура и консумативи за клинична лаборатория