EasyStat Спецификации

Вид проба:

пълна кръв

Обем на пробата:

120 µL спринцовка, 95 µL капилярка

Измервани параметри

PO2

5 - 700 mmHg

PCO2

5.0 - 150.0 mmHg

pH

6.500 - 8.000 pH units

НСТ (хематокрит)

80 - 200 mmol/L

Na+

10-70%

K+

1.0 - 20.0 mmol/L

Ca++

0.25 - 5.00 mmol/L

Изчислявани параметри

THb (тотален немоглобин)

3.3 – 23.3 g/dL

pH (T) (температурно коригирано pH)

PCO2 (T) (температурно коригирано PC02)

P02 (T) (температурно коригирано P02)

TCO2 (Тотален въглероден диоксид)

0  - 50 mmol/L

HCO3- (Бикарбонати)

0  - 50 mmol/L

BEb (Излишък на основи в кръвта)

-25.0 to 25.0 mmol/L

BEecf (Излишък на основи в извънклетъчна течност)

-25.0 to 25.0 mmol/L

SBC (Стандартни бикарбонати)

0  - 50 mmol/L

%SO2c (O2 сатурация изчислена при нормално P50)

40.0 - 100.0 %

CtO2 (O2 съдържание)

3.0 – 30.0 mL/dL

A-aDO2 (Алвеоларно-артериален O2 градиент)

0  - 700 mmHg

RI (Респираторен индекс)

0.0 - 70.0

Ca++ (при рН 7.4) (за 7.2<pH<7.6)

0.22 - 5.58 mmol/L

Въвеждани параметри

 

Температура на пациента

20 – 45OC

Хемоглобин

3.0 - 30.0 g/dL

FIО2 (процент на вдишвания кислород)

10 - 100%

Идентификация на пациента

14 цифри

Идентификация на оператора

14 цифри

Време на взимане на пробата

(00:00)

Източник на пробата

Артериална, смесена венозна, венозна

Тип на пробата

Радиална, брахиална, феморална

Температурен контрол на пробите:

37oC ± 0.2oC

Условия на работната среда:

 

 

 

15-300C (59-860F), 500-800 mmHg (max 15 PSI)

5-85% влажност, без кондензации

атмосферен въздух (21% О2)

Време за анализ:

125 s

Съхранение на данни:

 

64 проби на пациенти с идентификация на оператора, на пациента, дата и час.

QC – до 30 резултата за всяко ниво (1, 2, 3)

Видове калибрации:

Автоматична или при нужда

Входно/изходни устройства:

Цифрова клавиатура, графичен дисплей, 27-колонен термопринтер,

вход за barcode четец, RS-232 компютърен интерфейс

Размери и тегло:

 

37cm x 32cm x 18cm (Ш х В х Д)

7.7kg с модул за реактиви

Обратно към EasyStat...

 

 

АПР ООД
ул. Пчела 6
1618 София
Тел.: 02 855 1999

 

 

АПР ООД
Апаратура и консумативи за клинична лаборатория