Система за Електрофореза

 

ВСИЧКО, от което операторът се нуждае:
  Дензитометър - автоматично разчитане, изчисляване и отпечатване
 
Вана с държач за стрипове за по-прецизно отделяне на фракциите
 
Апликатори - различни видове, в зависимост от приложенията
 

Дензиометър Scanion

Вана с държач за стрипове

 

 

Апликатори

 

 

АПР ООД
ул. Пчела 6
1618 София
Тел.: 02 855 1999

 

 

АПР ООД
Апаратура и консумативи за клинична лаборатория