Analox GМ9В
Бърз глюкоанализатор

 

Специално разработен вариант за България
  * npaктически изключва възможността за запушване
  * пригоден за работа и с българска глюкозооксидаза

  * позволява многократно използване на реактива

 

  Серум, плазма и др. биологични течности

  Пълна кръв от капилярка
  Обем на работния реактив - 0,5 мл
  Автоматично аериране на работния реактив
  Измерване чрез кислороден електрод за елиминиране на интерференциите
  Вграден принтер
  Вариацоинна пипета 3-25 µl с връхчета за многократна употреба
  Възможност за определяне на лактат

 

Други апарати на фирмата:
 

GМ7 - глюкоза, лактат, пируват, 3-хидроокси бутират, ацетоацетат,  aлкохол, амоняк, холестерол,

           урея, пикочна киселина и 2 свободни програми
 
LМ5 - анализатор на лактат

GL5 - глюкоза, лактат, холестерол, алкохол, пикочна киселина
 
АМ 1, АМ2 - алкохол анализатори за медицинска и промишлена употреба

 

 

АПР ООД
ул. Пчела 6
1618 София
Тел.: 02 855 1999

 

 

АПР ООД
Апаратура и консумативи за клинична лаборатория