D3
    Автоматична хематологична система

 


  Компактен пакет реактиви за удобство
  Чувствителен на допир голям LCD дисплей за комуникация

    с апарата
  Интуитивен потребителски интерфейс
  ВГРАДЕНА програма за качествен контрол Levey-Jennings
  ВЪЗМОЖНОСТ за включване на бар-код четец (опция)
  ДВА отделни канала на броене на левкоцити и еритроцити

  НИСКА консумация на реактиви
 

Спецификации: 
Параметри: WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDW, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW
Хистограми: WBC, RBC и PLT
Проба: 10 µl с възможност за промяна венозна / капилярна
Калибрация: мануална или автоматична
Точност (CV): WBC: 1.5%, RBC: 1%, MCV: 1%, HGB: 1%, PLT: 3%
Памет: над 1000 пациента с хистограми и QC статистика
Изходи: RS232C интерфейс и Ethernet (TCP/IP)
Размери:352 х 320 х 368 mm; 9.5 kg

 

 

АПР ООД
ул. Пчела 6
1618 София
Тел.: 02 855 1999

 

 

АПР ООД
Апаратура и консумативи за клинична лаборатория