Коагулометри

 

Clot2B

ClotSP

Clotty

 

  Отворена система с турбидиметрично отчитане
  Интелигентна оптика, самонастройваща се според мътността на реактива
  Магнитна бъркалка за хомогенизиране на реакционната смес при измерване
  Детектиране на много ниски нива на фибриноген
  Всички видове тестове: PT, Fibrinogen, aPTT, ATIII, TT, Коагулационни фактори
  Термостат на 37±0.1оС
  Микропроцесорно управление
  Автоматично изчисляване на резултатите и International Normalized Ratio (INR)
  RS 232 сериен изход за включване към централен компютър
 

 

AutoClot

Автоматичен анализатор
 

  Свободно програмируем за всякакви тестове в

    произволна последователност
 
  Производителност 50 проби/час за РТ и фибриноген

    и 25 проби/час за АРТТ
 

 

 

 

 

 

 

АПР ООД
ул. Пчела 6
1618 София
Тел.: 02 855 1999

 

 

АПР ООД
Апаратура и консумативи за клинична лаборатория