Кръвно-газови анализатори на Медика Корпорейшън, САЩ
Концепция FULLY MAINTENANCE FREE, неизискваща сервизно обслужване

 

  Предимствата:

  Реактивите и отпадъците в общ контейнер
 
- удобство и сигурност
 - по-ниска обща цена
 - наличие на всички реактиви

 

  Изключително опростена конструкция
 
- напълно прозрачна за потребителя

 - ниски експлоатационни разходи
 - електроди без необходимост от обслужване
 

 

 

 

Комбиниран кръвно-газов и електролитен анализатор
 

- Измерване на pH, PC02, P02, хематокрит (НСТ), Na+, K+, Ca++
- Стандартна технология без газови бутилки
-
Тонометрирани буфери за калибриране на газовите електроди
-
Проба от капилярка или спринцовка
-
Автоматично промиване на засмукващата игла след проба
-
RS232 изход за връзка с централен компютър
-
Вграден принтер

 

Спецификации  Фотогалерия  Видео (на английски език)

 

 

 

Кръвно-газов анализатор

 

- Определяне на pH, PCO2, PO2 и 11 изчислени показателя
-
Авангардно решение на стандартна технология, елиминиращо
  газовите бутилки
-
Тонометрирани буфери за калибриране на газовите електроди
-
Автоматично почистване на засмукващата игла след проба
-
RS232 изход за връзка с централен компютър
-
Вграден принтер

 

Спецификации Фотогалерия

 

 

АПР ООД
ул. Пчела 6
1618 София
Тел.: 02 855 1999

 

 

АПР ООД
Апаратура и консумативи за клинична лаборатория