АПР ООД е част от група фирми с над 25-годишен опит в областта на клиничната лаборатория. Нашата цел винаги е била да предлагаме продукти от водещи световни производители, които в максимална степен отговарят на изискванията на българския пазар. Ние сме първите, които още в 1993 г. започнахме да доставяме биохимични и хематологични реактиви от склад в София. Адаптирането им към съществуващите в лабораториите апарати ни даде прекрасната възможност отвътре да опознаем конкретните нужди и проблеми на клиничните лаборатории. Това допълнително затвърди убеждението ни, че качеството струва повече от цената.

За разлика от така наречените „супермаркети” ние никога не сме се стремили максимално да разширяваме спектъра си на дейност, тъй като това носи рискове да изпаднем в ситуация, при която да не познаваме в детайли предлаганите продукти. В действията си се ръководим от максимата, че проблемите на нашите клиенти са наши проблеми и ние сме задължени да ги разрешим.

 

 

 

 

 

АПР ООД
ул. Пчела 6
1618 София
Тел.: 02 855 1999

 

 

АПР ООД
Апаратура и консумативи за клинична лаборатория