Хематологични контроли с индивидуални таблици за всеки апарат.

Контроли за флоуцитометри, ретикулоцити, телесни течности.

Китове за линейност и калибратори.Производител: R&D systems - Bio-Techne, САЩ

Хематологични реактиви, съвместими с различни видове анализатори 

Производител: Labex, Швеция

За да получите подробна информация, моля, свържете се с нас на някой от посочените телефони,
изпратете ни запитване на e-mail apr@apr-bg.com или използвайте формата за обратна връзка:

Made with Mobirise themes