Препоръки на Международната федерация по клинична химия (IFCC) във връзка с правилното третиране на проби за кръвно-газов анализ


Във връзка с усложнената ситуация с Covid -19 и променените условия в здравните заведения, налагащи пробовземането да се извършва от персонала в отделенията за Covid болни, бихме искали да напомним препоръките на Международната федерация по клинична химия (IFCC) по подготовката на пациента, пробовземането, моменталното размесване на кръвната проба с антикоагуланта, съхранението и преданалитичната подготовка на пробите за кръвно-газов анализ.

Правилното изпълнение на горните процеси е от изключителна важност за получаване на достоверни резултати от кръвно-газовите анализатори, но напоследък един от тях, а именно моменталното размесване на кръвната проба с антикоагуланта, изисква особено внимание. Причините са следните:
- в много от здравните заведения пробите за газов анализ се вземат от персонала на Covid отделението, а не от обучени лаборанти
- повечето пациенти с Covid инфекция имат ускорено кръвосъсирване
При преданалитичната подготовка на пробата трябва да се установи годността й за анализ и, ако се е съсирила или е с променена консистенция, да не се подава в апарата.

За да получите по-подробна информация и съдействие, моля да се свържете с нас на някой от посочените телефони или използвайте формата за обратна врързка!

Архив 2020 г.


Програма за подновяване на апаратура
(прекратена)

През последните няколко години производителят на медицинска апаратура от САЩ - фирма Медика Корпорейшън - предприе стъпки за цялостното обновяване и осъвременяване на електрониката и принтерните механизми на произвежданите апарати.

В програмата за подмяна са включени анализаторите:
- EasyBloodGas
- EasyStat
- EasyLyte

Нашите клиенти могат да се възползват от възможността за подмяна на остарелите апарати с нови при изключително изгодни условия. Новият анализатор пристига с пълен набор електроди, стартов комплект консумативи и реактиви, а гаранционният му срок е една година от датата на инсталация.

Използваните до момента консумативи остават същите, съответно разходите за анализи няма да се увеличат.

За повече информация относно условията и срока на програмата, моля, свържете се с нас на някой от посочените телефони или ни изпратете запитване през контактната форма.

This page was started with Mobirise template