Глюкоанализатори и лактатанализатори

Analox GМ9В

Бърз глюкоанализатор

Специално разработен вариант за България
- npaктически изключва възможността за запушване
- пригоден за работа и с българска глюкозооксидаза
- позволява многократно използване на реактива

√ Серум, плазма и др. биологични течности
√ Пълна кръв от капилярка
√ Обем на работния реактив - 0,5 мл
√ Автоматично аериране на работния реактив
√ Измерване чрез кислороден електрод за елиминиране на интерференциите
√ Вграден принтер
√ Вариацоинна пипета 3-25 µl с връхчета за многократна употреба
√ Възможност за определяне на лактат

Други апарати на фирмата

GМ7 - глюкоза, лактат, пируват, 3-хидроокси бутират, ацетоацетат, aлкохол, амоняк, холестерол, урея, пикочна киселина и 2 свободни програми

LМ5 - анализатор на лактат

GL5 - глюкоза, лактат, холестерол, алкохол, пикочна киселина

АМ 1, АМ 2 - алкохол анализатори за медицинска и промишлена употреба

Mobirise web creator - See here