Биохимични анализатори


Chem 200

Селективен автоматичен анализатор с миеща станция и охлаждане на реактивите

Идеален като основен за малки и средни лаборатории и допълнителен - в големи

Всички видове тестове:

    - Крайноточкови
    - Кинетични
    - Със сляпа проба
    - Фиксирано време
    - Моно- и бихроматични
    - Мултистандартни (1-8 стандарта)
    - Турбидиметрия
Производителност 125 теста/час с непрекъснат режим на работа
Автоматично 6-кратно измиване и подсушаване на кюветите
Ротор с 80 броя Bionex кювети, позволяващи извършването на около 20000 теста
Оптична система с 8 броя филтри: 340, 405, 505, 546, 578, 600, 650 и 700 nm.
Карусел за 40 проби в епруветки 12-13мм/5-7мл и фиолки 0,5-1,5мл
Охлаждаща система за реактиви с карусел за 29 контейнера
Автоматично разреждане на проби в засмукващата игла или кювета
Софтуер разработен за touch-screen монитори за улеснена комуникация
Пълна QC програма и визуализиране на реакциите за лесна диагностика
Компютърна система - Windows XP и 17-инчов монитор, реагиращ на допир
Размери: 71 х 67 х 52 см 

Mobirise
ChemWell T

Автоматичен анализатор за биохимия и имунотурбидиметрия

Напълно отворена система за биохимични и турбидиметрични тестове
Производителност: 100 проби / час
Всички видове тестове: крайноточкови, кинетични, със сляпа проба, фиксирано време, моно- и бихроматични, мултистандартни (1-8 стандарта), турбидиметрия
Iad филтри с удължен живот: 340, 405, 505, 545, 580, 630
Брой позиции за реактиви: 37 с охлаждаща система
На един носач може да поставите реактиви, проби, калибратори и контроли 


Реакционни кювети: 8 стрипа по 5 броя
Автоматично повтаряне на проби извън линейност
Инкубационна температура: 37 C или стайна
Визуализация на нова и предишна калибрационна крива
Софтуер, съвместим с Windows, позволяващ съхраняване на неограничен брой данни за проби, пациенти, контроли и калибратори

Mobirise
Stat Fax

Пълнофункционален фотометър с възможност за определяне на няколко кинетични проби (до 12) едновременно

√ Бихроматична оптика с 6 филтъра по избор измежду
340, 380, 405, 450, 492, 505, 532, 545, 570, 580, 600, 630, 650, 670 и 700nm
√ Улеснена употреба чрез стъпка-по-стъпка инструкции и вграден принтер, отпечатващ графиките на реакциите
√ Инкубационен блок с 12 гнезда при 37°C и температурно контролирано измерително гнездо
√ Отчитане в 1-сантиметрови микро (0.5 мл) или макро (1 мл) кювети
√ Извършва крайноточкови и кинетични тестове
√ Постоянна памет за около 60 програми на потребителя
√ Опционална система Mosquito (проточна кювета и засмукваща система), позволяваща да се отчитат 250 микролитрови проби
√ Произведен В САЩ и притежаващ CE сертификат

Develop a site - Go here