Важно!


Препоръки на Международната федерация по клинична химия (IFCC) във връзка с правилното третиране на проби за кръвно-газов анализ

Във връзка с усложнената ситуация с Covid -19 и променените условия в здравните заведения, налагащи пробовземането да се извършва от персонала в отделенията за Covid болни, бихме искали да напомним препоръките на Международната федерация по клинична химия (IFCC) по подготовката на пациента, пробовземането, моменталното размесване на кръвната проба с антикоагуланта, съхранението и преданалитичната подготовка на пробите за кръвно-газов анализ.
Правилното изпълнение на горните процеси е от изключителна важност за получаване на достоверни резултати от кръвно-газовите анализатори, но напоследък един от тях, а именно моменталното размесване на кръвната проба с антикоагуланта, изисква особено внимание.

Причините са следните:
- в много от здравните заведения пробите за газов анализ се вземат от персонала на Covid отделението, а не от обучени лаборанти
- повечето пациенти с Covid инфекция имат ускорено кръвосъсирване

При преданалитичната подготовка на пробата трябва да се установи годността ѝ за анализ и, ако се е съсирила или е с променена консистенция, да не се подава в апарата.

За да получите по-подробна информация и съдействие, моля да се свържете с нас на някой от посочените телефони или използвайте формата за обратна врързка!

Develop a web page with Mobirise