Апаратура за ELISA

Stat fax 303+

Microstrip reader

- Приложим за всякакъв вид микроелайза тестове
- Автоматично придвижване на стриповете
- Възможност за използване на чупещи се, единични и двойни стрипове. Носачът е в две разновидности - за 3x12 чупещи се стрипове и 3x8 за стандартни стрипове.
- Бихроматична оптика. Четири филтъра стандартно включени –
405, 450, 492, 630 nm. Допълнителни 6 филтъра са налични на стандартна цена
- Лесен за употреба с вграден графичен принтер.
- Софтуер за изработване на калибрационни криви с един или повече стандарти, регресия и разнообразни cutoff възможности
- Памет за над 50 теста

Stat Fax 2100

Microstrip reader

- Автоматично придвижване на цялата плака.
- Бихроматична оптика с четири филтъра – 405, 450, 492, 630 nm. Допълнителни 6 филтъра са налични на стандартна цена.
- Извършваните изчисления включват регресия, изработване на стандартна крива и определяне на cutoff абсорбция
- Памет за над 50 теста
- Паралелен и сериен изход
- Работи с или без компютър. Предлага се опционален комплект за свързване към персонален компютър.

Помощна апаратура

Stat Fax 2200

Incubator / Shaker

Stat Fax 2600

Microplate washer

Stat Wash

Manual Microwell Washer

Site was created with Mobirise