Апаратура за ELISA

Stat fax 303+

Microstrip reader

Приложим за всякакъв вид микроелайза тестове

Автоматично придвижване на стриповете
Възможност за използване на чупещи се, единични и двойни стрипове. Носачът е в две разновидности - за 3x12 чупещи се стрипове и 3x8 за стандартни стрипове.
Бихроматична оптика. Четири филтъра стандартно включени – 405, 450, 492, 630 nm. Допълнителни 6 филтъра са налични на стандартна цена
Лесен за употреба с вграден графичен принтер.
Софтуер за изработване на калибрационни криви с един или повече стандарти, регресия и разнообразни cutoff възможности
Памет за над 50 теста

Stat Fax 2100

Microstrip reader

Автоматично придвижване на цялата плака.
Бихроматична оптика с четири филтъра – 405, 450, 492, 630 nm. Допълнителни 6 филтъра са налични на стандартна цена.
Изчисленията включват регресия, изработване на стандартна крива и определяне на cutoff абсорбция
Памет за над 50 теста
Паралелен и сериен изход
Работи с или без компютър. Предлага се опционален комплект за свързване към персонален компютър.

Помощна апаратура

Stat Fax 2200

Incubator / Shaker

Оригинална брошура
Stat Fax 2600

Microplate washer

Оригинална брошура
Stat Wash

Manual Microwell Washer

The page was started with Mobirise