Коагулометри, производство на RAL Technica para el laboratorio, S.A., Испания

Повече информация за фирмата и полезни връзки - тук

01.

Основни характеристики:

Отворена система с турбидиметрично отчитане
Интелигентна оптика, самонастройваща се според мътността на реактива
Магнитна бъркалка за хомогенизиране на реакционната смес при измерване 

02.

Детектиране на много ниски нива на фибриноген
Всички видове тестове: PT, Fibrinogen, aPTT, ATIII, TT, Коагулационни фактори
Термостат на 37±0.1оС 

03.

Микропроцесорно управление
Автоматично изчисляване на резултатите и International Normalized Ratio (INR)
RS 232 сериен изход за включване към централен компютър

Clot - SP
Полуавтоматичен едноканален коагулометър

Clot SP е полуавтоматичен коагулометър за определяне на основните параметри на коагулация на плазмата – протромбиново време (PT), активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), тромбиново време (TT), концентрация на фибриноген (FB). Апаратът може да се използва и за изследване на дефицита на различните фактори на кръвосъсирването.

Clot SP притежава оптическа измерителна система, която детектира внезапни промени в количеството светлина, преминаваща през кюветата. Хронометърът и бъркалката се активират от инжектирането на последния компонент на реакционната смес, а спирането им е в резултат от рязкото покачване на оптическата плътност при формирането на съсирека.

Непрекъснатото разбъркване гарантира идеална хомогенизация и позволява измерването и на много ниски концентрации фибриноген чрез групиране на фибриновите нишки в центъра на светлинния поток.

Снабден с вграден принтер.

Clot - 2B
Полуавтоматичен двуканален коагулометър

Clot 2B е двуканален полуавтоматичен коагулометър за определяне на основните параметри на коагулация на плазмата – протромбиново време (PT), активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), тромбиново време (TT), концентрация на фибриноген (FB). Апаратът може да се използва и за изследване на дефицита на различните фактори на кръвосъсирването.

Clot 2B притежава оптическа измерителна система, която детектира внезапни промени в количеството светлина, преминаваща през кюветата. Хронометърът и бъркалката се активират от инжектирането на последния компонент на реакционната смес, а спирането им е в резултат от рязкото покачване на оптическата плътност при формирането на съсирека.

Непрекъснатото разбъркване гарантира идеална хомогенизация и позволява измерването и на много ниски концентрации фибриноген чрез групиране на фибриновите нишки в центъра на светлинния поток. 

Снабден с вграден принтер.


Clotty
Полуавтоматичен едноканален коагулометър

Clotty е полуавтоматичен коагулометър за определяне на основните параметри на коагулация на плазмата – протромбиново време (PT), активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), тромбиново време (TT), концентрация на фибриноген (FB). Апаратът може да се използва и за изследване на дефицита на различните фактори на кръвосъсирването.

Clotty съхранява в паметта си калибрационните криви за протромбиново време и фибриноген на базата на които изчислява активността в проценти, съотношението между времето на пробата и нормалното зададено време, International Normalized Ratio (INR) и концентрацията на фибриногена.

Апаратът притежава оптическа измерителна система, която детектира внезапни промени в количеството светлина, преминаваща през кюветата. Хронометърът и бъркалката се активират от инжектирането на последния компонент на реакционната смес, а спирането им е в резултат от рязкото покачване на оптическата плътност при формирането на съсирека.

Непрекъснатото разбъркване гарантира идеална хомогенизация и позволява измерването и на много ниски концентрации фибриноген чрез групиране на фибриновите нишки в центъра на светлинния поток.

Auto-Clot
Автоматичен коагулометър

Свободно програмируем за всякакви тестове в произволна последователност
Производителност:
50 проби/час за РТ и фибриноген
25 проби/час за АРТТ

Website was started with Mobirise