Хематологични анализатори

D3

Автоматична хематологична система

Компактен пакет реактиви за удобство
Чувствителен на допир голям LCD дисплей за комуникация с апарата
Интуитивен потребителски интерфейс
Вградена програма за качествен контрол Levey-Jennings
Възможност за включване на бар-код четец (опция)
Два отделни канала на броене на левкоцити и еритроцити
Ниска консумация на реактиви

Спецификации:
Параметри: WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDW, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW
Хистограми: WBC, RBC и PLT
Проба: 10 µl с възможност за промяна венозна / капилярна
Калибрация: мануална или автоматична
Точност (CV): WBC: 1.5%, RBC: 1%, MCV: 1%, HGB: 1%, PLT: 3%
Памет: над 1000 пациента с хистограми и QC статистика
Изходи: RS232C интерфейс и Ethernet (TCP/IP)
Размери: 352 х 320 х 368 mm; 9.5 kg

Site was built with Mobirise website themes