Програма за подновяване на апаратура на Медика Корпорейшън, САЩ, за 2021 г.

През последните няколко години производителят на медицинска апаратура от САЩ - фирма Медика Корпорейшън - предприе стъпки за цялостното обновяване и осъвременяване на електрониката и принтерните механизми на произвежданите апарати.

В програмата за подмяна са включени анализаторите:
- EasyBloodGas
- EasyStat
- EasyLyte

Нашите клиенти могат да се възползват от възможността за подмяна на остарелите апарати с нови при изключително изгодни условия. Новият анализатор пристига с пълен набор електроди, стартов комплект консумативи и реактиви, а гаранционният му срок е една година от датата на инсталация.

Използваните до момента консумативи остават същите, съответно разходите за анализи няма да се увеличат.

За повече информация относно условията и срока на програмата, моля, свържете се с нас на някой от посочените телефони или ни изпратете запитване чрез формата за обратна връзка.

Препоръки на Международната федерация по клинична химия (IFCC) във връзка с правилното третиране на проби за кръвно-газов анализ


Във връзка с усложнената ситуация с Covid -19 и променените условия в здравните заведения, налагащи пробовземането да се извършва от персонала в отделенията за Covid болни, бихме искали да напомним препоръките на Международната федерация по клинична химия (IFCC) по подготовката на пациента, пробовземането, моменталното размесване на кръвната проба с антикоагуланта, съхранението и преданалитичната подготовка на пробите за кръвно-газов анализ.

Правилното изпълнение на горните процеси е от изключителна важност за получаване на достоверни резултати от кръвно-газовите анализатори, но напоследък един от тях, а именно моменталното размесване на кръвната проба с антикоагуланта, изисква особено внимание.

Причините са следните:
- в много от здравните заведения пробите за газов анализ се вземат от персонала на Covid отделението, а не от обучени лаборанти
- повечето пациенти с Covid инфекция имат ускорено кръвосъсирване

При преданалитичната подготовка на пробата трябва да се установи годността ѝ за анализ и, ако се е съсирила или е с променена консистенция, да не се подава в апарата.

За да получите по-подробна информация и съдействие, моля да се свържете с нас на някой от посочените телефони или използвайте формата за обратна врързка!

Built with Mobirise - More