Кръвно-газови анализатори на Медика Корпорейшън, САЩ

Концепция FULLY MAINTENANCE FREE, неизискваща сервизно обслужване    
Реактивите и отпадъците - в общ контейнер 

 - удобство и сигурност
- по-ниска обща цена
- наличие на всички реактиви  

Изключително опростена конструкция 

- напълно прозрачна за потребителя
- ниски експлоатационни разходи
- електроди без необходимост от обслужване

Mobirise
EasyBloodGas

Кръвно-газов анализатор

- Определяне на pH, PCO2, PO2 и 11 изчислени показателя
- Авангардно решение на стандартна технология, елиминиращо
газовите бутилки
- Тонометрирани буфери за калибриране на газовите електроди
- Автоматично почистване на засмукващата игла след проба
- RS232 изход за връзка с централен компютър
- Вграден принтер

Mobirise
EasyStat

Комбиниран кръвно-газов и електролитен анализатор

- Измерване на pH, PC02, P02, хематокрит (НСТ), Na+, K+, Ca++
- Стандартна технология без газови бутилки
- Тонометрирани буфери за калибриране на газовите електроди
- Проба от капилярка или спринцовка
- Автоматично промиване на засмукващата игла след проба
- RS232 изход за връзка с централен компютър
- Вграден принтер

Designed with Mobirise - Click now