Електролитни  анализатори на Медика Корпорейшън, САЩ


Реактивите и отпадъците - в общ контейнер 

 - удобство и сигурност
- по-ниска обща цена
- наличие на всички реактиви  

Изключително опростена конструкция 

- напълно прозрачна за потребителя
- ниски експлоатационни разходи
- електроди без необходимост от обслужване

Mobirise
EasyЕlectrolytes


- Анализатор, който може да бъде обслужван от всеки, по всяко време, навсякъде
- Конструиран с идеята за минимализиране себестойността на пробите
- Проба от капилярка
- Проба от контейнер или спринцовка
- Програма за качествен контрол с Levy-Jennings диаграми
- Автоматично почистване на засмукващата игла
- RS232 изход за връзка с компютър
- Вграден принтер

Mobirise
EasyLyte


- Измерване на Na+/K+/Cl-/Li+/Ca/pH в пълна кръв, серум, плазма и урина
- Възможност за работа с капилярни проби
- Удължен живот на електродите
- Възможност за работа с автоматичен семплер
- Вграден принтер

Варианти:
* Na+/K+
* Na+/K+/Cl-
* Na+/K+/Li+

* Na+/K+/Cl-/Li+
* Na+/K+/Ca/pH

Mobirise

Easy Sampler

Автоматичен семплер

Автоматичният семплер работи с
EasyLyte Na/K, Na/K/Cl и Na/K/Li анализатори.