Хематологични контроли с индивидуални таблици за всеки апарат.

Контроли за флоуцитометри, ретикулоцити, телесни течности.

Китове за линейност и калибратори.

Производител: R&D systems - Bio-Techne, САЩ

Повече...
Хематологични реактиви, съвместими с различни видове анализатори

Производител: Labex, Швеция

Повече...

This site was created with Mobirise